Záruční podmínky

5. Záruka
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.nakafe.cz , zašle dodavateli e-mailovou zprávu. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
Vyřízení reklamace
a/kávy / konvice Brita
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamované zboží / káva/ se zasílá na adresu provozovatele: Ing. Jakub Šimšík, Lipová 1/185, Klecany, 25067
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
b/kávovarů značky Jura impressa
Záruční podmínky Jura - záruka standard
Tyto záruční podmínky se vztahují na automatické kávovary a příslušenství Jura zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce www.nakafe.cz. Záruka je poskytována prostřednictvím prodejce konečnému uživateli. Přístroje a příslušenství jsou konstruovány a určeny pro nekomerční použití, např. domácnost či menší kancelářský provoz. Firma Petraco s.r.o. jako zástupce výrobce garantuje, že výrobek byl vyroben v souladu s platnými normami a předpisy. Garantujeme, že použitý materiál i výroba jsou kvalitní a v okamžiku prodeje bez závad. Garantujeme spolehlivý provoz přístroje po dobu záruky při dodržení způsobu postupu obsluhy a provádění údržby dle návodu k obsluze.
Záruka Standard je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje a poskytuje se za následujících podmínek:

 • záruka se uplatňuje spolu s dokladem o koupi či potvrzeným záručním listem. Datum a místo prodeje, typ a výrobní číslo přístroje musí být vyznačeny na dokladu o koupi či vyplněny v záručním listě a tyto doklady musí být předloženy spolu s výrobkem,
 • během záruční lhůty budou zdarma odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání. Závady budou odstraněny opravou či výměnou vadného dílu. Bude-li závada takové povahy, že i po jejím odstranění nebude možno přístroj dál řádně používat, může být oprava vyřešena výměnou přístroje. Zákazník má také právo požadovat výměnu přístroje v případě, že se vyskytne během záruční doby stejná závada 3x nebo při 4 různých záručních opravách. Pokud bude provedena výměna celého přístroje, bude zákazníkovi naúčtováno opotřebení, amortizace přístroje a to ve výši 20% v prvním roce užívání a 35% v druhém roce. Toto opotřebení bude vypočteno z pořizovací ceny přístroje. V případě výměny přístroje za nový, běží nová záruční lhůta od data výměny,
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené provozem (např. těsnění, zanesení vodním kamenem či nečistotami z vody, poškození mlýnku vlivem nekvalitní kávy). Za vadu přístroje nelze uznat závady způsobené vlivem vnějších vlivů a látek jako nekvalitní kávou, cizími látkami v kávě, instantní kávou, nečistotami či látkami obsaženými ve vodě... ,
 • jako místo pro uplatnění záruky se rozumí místo servisu. Náklady na přepravu nejsou součástí záruky. Přístroj musí být v originálním balení, kartonu, jinak nelze ručit za poškození vzniklé přepravou či transportem,
 • záruka nebude uznána pokud nebyly dodrženy postupy, ovládání a údržba podle pokynu v návodu k obsluze. Záruku není možné uznat, pokud byl prístroj chybně připojen, obsluhován, nebyla prováděna údržba prostředky firmy Jura (čistící chemie, filtrační patrona...) či prováděny zásahy do přístroje neautorizovaným subjektem,
 • záruka je poskytována na přístroje zakoupené v České republice u smluvního partnera, v tomto případě nakafe.cz .

Záruční podmínky Jura - záruka premium servis
Tyto záruční podmínky se vztahují na automatické kávovary a příslušenství Jura zakoupené prostřednictvím značkového online obchodu www.jura-impressa.cz . Záruka je poskytována konečnému uživateli. Přístroje a příslušenství jsou konstruovány a určeny pro nekomerční použití, např. domácnost či menší kancelářský provoz. Tato záruka je prodloužením běžné záruky "standard". Prodejce, firma JABLUM Czech s.r.o. garantuje, že v průběhu této prodloužené záruky budou bezplatně odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání.
Záruka je poskytována v délce 36 měsíců od data prodeje a poskytuje se za následujících podmínek:

 • záruka se uplatňuje spolu s dokladem o koupi. Datum a místo prodeje, typ a výrobní číslo přístroje musí být vyznačeny na dokladu o koupi a tento doklad musí být předložen spolu s výrobkem,
 • během záruční lhůty budou zdarma odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání. Závady budou odstraněny opravou či výměnou vadného dílu. Bude-li závada takové povahy, že i po jejím odstranění nebude možno přístroj dál řádně používat, může být oprava vyřešena výměnou přístroje. Zákazník má také právo požadovat výměnu přístroje v případe, že se vyskytne během záruční doby stejná závada 3x nebo při 4 různých záručních opravách. Pokud bude provedena výměna celého přístroje, bude zákazníkovi naúčtováno opotřebení, amortizace přístroje a to ve výši 20% v prvním roce užívání, 35% v druhém roce a 60% ve třetím roce užívání. Toto opotřebení bude vypočteno z pořizovací ceny přístroje. V případě výměny přístroje za nový, běží nová záruční lhůta od data výměny,
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené provozem (např. těsnění, zanesení vodním kamenem či nečistotami z vody, poškození mlýnku vlivem nekvalitní kávy). Za vadu přístroje nelze uznat závady způsobené vlivem vnějších vlivů a látek jako nekvalitní kávou, cizími látkami v kávě, instantní kávou, nečistotami či látkami obsaženými ve vodě... ,
 • pro uplatnění záruky je třeba vyplnit servisní formulář na stránkách www.jura-servis.cz nebo kontaktovat prodejce jinou vhodnou formou. Po správném vyplnění servisního formuláře je zaslán potvrzovací email. Doprava přístroje do servisu je zajištěna kurýrní službou (přístroj je vyzvednut u zákazníka) na náklady prodejce. Přístroj musí být v originálním balení, kartonu, jinak nelze ručit za poškození vzniklé přepravou či transportem. Pokud nebude autorizovaným servisem na přístroji závada shledána nebo pokud nebude závada uznána jako záruční (viz. předchozí a další bod), budou zákazníkovi naúčtovány náklady spojené s dopravou přístroje a případnou opravou,
 • záruka nebude uznána pokud nebyly dodrženy postupy, ovládání a údržba podle pokynu v návodu k obsluze. Záruku není možné uznat, pokud byl přístroj chybně připojen, obsluhován, nebyla prováděna údržba prostředky firmy Jura (čistící chemie, filtrační patrona...) či prováděny zásahy do přístroje neautorizovaným subjektem,
 • záruka bude ve třetím roce používání uznána pouze za předpokladu, že zákazník dodržel pravidelné servisní prohlídky přístroje při dosažení počtu 3000 porcí připravené kávy (platí pro sérii ENA, C, F) u nového přístroje nebo od poslední servisní prohlídky a při dosažení počtu 5000 porcí připravené kávy (platí pro sérii J, S, Z) u nového přístroje nebo od poslední servisní prohlídky.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.