Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Cena
Veškeré uvedené ceny jsou konečné, tedy včetně DPH a balného.
2. Doprava – poštovné - ceník poštovného
Zboží posíláme českou poštou nebo IN TIME na dobírku za 120Kč respektive 130Kč, nebo jako obchodní balík za 90Kč respektive 100Kč při platbě předem. Při objednávce 5kg kávy a více je poštovné zdarma.
3. Potvrzení objednávky
Přijaté objednávka bude potvrzena do druhého pracovního dne e-mailem.
4. Dodací doba
Expedice na veškeré zboží je 3-5 prac. dnů ,doprava českou poštou a IN TIME dle jejich přepravních podmínek. V případě, že dodání není možné, nebo nebude expedováno do 5 prac. dnů, budeme Vás informovat e-mailem.
5. Záruka
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.nakafe.cz , zašle dodavateli e-mailovou zprávu. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
Vyřízení reklamace
a/kávy / konvice Brita
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamované zboží / káva/ se zasílá na adresu provozovatele: Ing. Jakub Šimšík, Lipová 1/185, Klecany, 25067
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
b/kávovarů značky Jura impressa
Záruční podmínky Jura - záruka standard
Tyto záruční podmínky se vztahují na automatické kávovary a příslušenství Jura zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce www.nakafe.cz. Záruka je poskytována prostřednictvím prodejce konečnému uživateli. Přístroje a příslušenství jsou konstruovány a určeny pro nekomerční použití, např. domácnost či menší kancelářský provoz. Firma Petraco s.r.o. jako zástupce výrobce garantuje, že výrobek byl vyroben v souladu s platnými normami a předpisy. Garantujeme, že použitý materiál i výroba jsou kvalitní a v okamžiku prodeje bez závad. Garantujeme spolehlivý provoz přístroje po dobu záruky při dodržení způsobu postupu obsluhy a provádění údržby dle návodu k obsluze.
Záruka Standard je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje a poskytuje se za následujících podmínek:
 • záruka se uplatňuje spolu s dokladem o koupi či potvrzeným záručním listem. Datum a místo prodeje, typ a výrobní číslo přístroje musí být vyznačeny na dokladu o koupi či vyplněny v záručním listě a tyto doklady musí být předloženy spolu s výrobkem,
 • během záruční lhůty budou zdarma odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání. Závady budou odstraněny opravou či výměnou vadného dílu. Bude-li závada takové povahy, že i po jejím odstranění nebude možno přístroj dál řádně používat, může být oprava vyřešena výměnou přístroje. Zákazník má také právo požadovat výměnu přístroje v případě, že se vyskytne během záruční doby stejná závada 3x nebo při 4 různých záručních opravách. Pokud bude provedena výměna celého přístroje, bude zákazníkovi naúčtováno opotřebení, amortizace přístroje a to ve výši 20% v prvním roce užívání a 35% v druhém roce. Toto opotřebení bude vypočteno z pořizovací ceny přístroje. V případě výměny přístroje za nový, běží nová záruční lhůta od data výměny,
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené provozem (např. těsnění, zanesení vodním kamenem či nečistotami z vody, poškození mlýnku vlivem nekvalitní kávy). Za vadu přístroje nelze uznat závady způsobené vlivem vnějších vlivů a látek jako nekvalitní kávou, cizími látkami v kávě, instantní kávou, nečistotami či látkami obsaženými ve vodě... ,
 • jako místo pro uplatnění záruky se rozumí místo servisu. Náklady na přepravu nejsou součástí záruky. Přístroj musí být v originálním balení, kartonu, jinak nelze ručit za poškození vzniklé přepravou či transportem,
 • záruka nebude uznána pokud nebyly dodrženy postupy, ovládání a údržba podle pokynu v návodu k obsluze. Záruku není možné uznat, pokud byl prístroj chybně připojen, obsluhován, nebyla prováděna údržba prostředky firmy Jura (čistící chemie, filtrační patrona...) či prováděny zásahy do přístroje neautorizovaným subjektem,
 • záruka je poskytována na přístroje zakoupené v České republice u smluvního partnera, v tomto případě nakafe.cz .
Záruční podmínky Jura - záruka premium servis
Tyto záruční podmínky se vztahují na automatické kávovary a příslušenství Jura zakoupené prostřednictvím značkového online obchodu www.jura-impressa.cz . Záruka je poskytována konečnému uživateli. Přístroje a příslušenství jsou konstruovány a určeny pro nekomerční použití, např. domácnost či menší kancelářský provoz. Tato záruka je prodloužením běžné záruky "standard". Prodejce, firma JABLUM Czech s.r.o. garantuje, že v průběhu této prodloužené záruky budou bezplatně odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání.
Záruka je poskytována v délce 36 měsíců od data prodeje a poskytuje se za následujících podmínek:
 • záruka se uplatňuje spolu s dokladem o koupi. Datum a místo prodeje, typ a výrobní číslo přístroje musí být vyznačeny na dokladu o koupi a tento doklad musí být předložen spolu s výrobkem,
 • během záruční lhůty budou zdarma odstraněny všechny závady, vady materiálu a chyby, které se na přístroji vyskytly během záruční doby při jeho řádném užívání. Závady budou odstraněny opravou či výměnou vadného dílu. Bude-li závada takové povahy, že i po jejím odstranění nebude možno přístroj dál řádně používat, může být oprava vyřešena výměnou přístroje. Zákazník má také právo požadovat výměnu přístroje v případe, že se vyskytne během záruční doby stejná závada 3x nebo při 4 různých záručních opravách. Pokud bude provedena výměna celého přístroje, bude zákazníkovi naúčtováno opotřebení, amortizace přístroje a to ve výši 20% v prvním roce užívání, 35% v druhém roce a 60% ve třetím roce užívání. Toto opotřebení bude vypočteno z pořizovací ceny přístroje. V případě výměny přístroje za nový, běží nová záruční lhůta od data výměny,
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené provozem (např. těsnění, zanesení vodním kamenem či nečistotami z vody, poškození mlýnku vlivem nekvalitní kávy). Za vadu přístroje nelze uznat závady způsobené vlivem vnějších vlivů a látek jako nekvalitní kávou, cizími látkami v kávě, instantní kávou, nečistotami či látkami obsaženými ve vodě... ,
 • pro uplatnění záruky je třeba vyplnit servisní formulář na stránkách www.jura-servis.cz nebo kontaktovat prodejce jinou vhodnou formou. Po správném vyplnění servisního formuláře je zaslán potvrzovací email. Doprava přístroje do servisu je zajištěna kurýrní službou (přístroj je vyzvednut u zákazníka) na náklady prodejce. Přístroj musí být v originálním balení, kartonu, jinak nelze ručit za poškození vzniklé přepravou či transportem. Pokud nebude autorizovaným servisem na přístroji závada shledána nebo pokud nebude závada uznána jako záruční (viz. předchozí a další bod), budou zákazníkovi naúčtovány náklady spojené s dopravou přístroje a případnou opravou,
 • záruka nebude uznána pokud nebyly dodrženy postupy, ovládání a údržba podle pokynu v návodu k obsluze. Záruku není možné uznat, pokud byl přístroj chybně připojen, obsluhován, nebyla prováděna údržba prostředky firmy Jura (čistící chemie, filtrační patrona...) či prováděny zásahy do přístroje neautorizovaným subjektem,
 • záruka bude ve třetím roce používání uznána pouze za předpokladu, že zákazník dodržel pravidelné servisní prohlídky přístroje při dosažení počtu 3000 porcí připravené kávy (platí pro sérii ENA, C, F) u nového přístroje nebo od poslední servisní prohlídky a při dosažení poctu 5000 porcí připravené kávy (platí pro sérii J, S, Z) u nového přístroje nebo od poslední servisní prohlídky.
 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

 
© Na kafe ...